Twaranowicz Halina - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Twaranowicz Halina, dr hab. prof. UwB

Telefon:
745 75 14
Email:
belsk2009@yandex.ru
Zakład:
Katedra Filologii Białoruskiej
Pokój:
64
Dyżury:
wtorek 13.15-14.45, s. 71

daty uzyskania stopni
1985 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
1998 r. – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
1999 r. – profesor nadzwyczajny UwB
prowadzone przedmioty
Historia literatury białoruskiej XI – XXI ww.
Seminaria magisterskie i licencjackie
Wykłady monograficzne
zainteresowania badawcze
Literatura białoruska. Literatury południowosłowiańskie. Komparatystyka.
przynależność do organizacji i towarzystw naukowych
Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów
Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne
Członek Związku Pisarzy Białoruskich
publikacje – książki
Нравственный мир героя: Белорусская и югославская военная прозы 60 – 70 годов, Минск 1986, сс.127.
Пакутаю здабыты мір. Тыпалогія характару ў беларускай і славенскай прозе, Мінск 1991, сс.168.
Беларуская літаратура: паўднёваславянскі кантэкст (Адзінства генезісу, тыпаў літаратур, характар узаемасувязей), Мінск 1996, сс. 275.
Пад небам Айчыны. Літаратурна-крытычныя артыкулы, Białystok 2005, 281 ss.
Пры брамах Радзімы. Літаратурнае аб’яднанне „Белавежа”: станаўленне, праблемы, асобы, Białystok 2012, 444 ss.
łączna liczba publikacji
135 publikacji
pełnione funkcje (od zastępcy dyrektora instytutu)
Kierownik Katedry Filologii Białoruskiej – od 2004 r.
kształcenie młodej kadry naukowej i dydaktycznej (nieobowiązkowe)
Kierownik naukowy prac magisterskich od roku akademickiego 2002/2003
Kierownik naukowy prac licencjackich od  roku akademickiego 2011/2012
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego