Szymula Robert - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Szymula Robert, dr

Telefon:
745 74 76
Email:
r.szymula@uwb.edu.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
69
Dyżury:
Poniedziałek 11.30-13.00, p. 53A i 84

 
- data uzyskania stopnia doktora: 2004
- prowadzone przedmioty: Praktyczna nauka języka rosyjskiego (III r. studiów I stopnia, I r. studiów II stopnia)
- zainteresowania badawcze: terminoznawstwo, terminografia, dyskurs polityczny we współczesnym języku rosyjskim
- publikacje:
monografie:
1.        Zubov A., Hajczuk R., Szymula R., От учебной программы - к компьютерной программе обучения языкам, Białystok 2014, 150 s.
2.        Zubov A., Zubova I., Hajczuk R., Szymula R., Понимание и порождение текста компьютером, Białystok 2013, 251 s.
3.        Szymula R., Лингвистические аспекты создания многоязычного терминологического словаря, Białystok 2008, 184 s.
podręczniki:
1.   Karolczuk M., Michaluk M., Szymula R., Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2012, 312 s.
2.   Karolczuk M., Michaluk M., Szymula R., С экономической лексикой запанибрата, Białystok 2011, 236 s.
3.   Hajczuk R., Szymula R., Добро пожаловать. Język rosyjski dla początkujących, Białystok 2009, 189 s.
4.   Karolczuk M., Szymula R., Общайтесь по-русски!, Białystok 2007, 334 s.
5.   Karolczuk M., Szymula R., Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów – III rok studiów), Białystok 2002, 247 s.
słowniki:
1.Szymula R., Podręczny słownik (angielsko-polsko-rosyjski) terminów informatycznych, Białystok 2002, 478 s.
wybrane artykuły:
1. Szymula R., Dictinctive features of Russian presidents’ inaugural speeches, (w:) Białostockie Archiwum Językowe, Nr 17, Białystok 2017, s. 245-253.
2. Szymula R., The president’s address to the Federal Assembly (exemplified by the President Putin’s speeches), (w:) Proceedings 12th International Conference on Social Sciences (19-20 May 2017, Amsterdam), Volume I, Amsterdam 2017, s. 233-242.
3. Szymula R., Милитарная метафорика в современном русском политическом
дискурсе, (w:) Wschód-Zachód w nieprzerwanym dialogu, red. J. Kazimierczyk-Kuncer, Słupsk 2016, str. 365-377.  
4. Szymula R., Особенности актуализации главных концептов современного русского политического дискурса, (w:) Studia Wschodniosłowiańskie 2015, s. 481-495.
5. Szymula R., Изменения эмотивного компонента значения лексики, используемой в современном русском языке политики, (w:) Linguodidactica, t. XIX, Białystok2015, s. 255-264.
6. Szymula R., Семантические неологизмы, образованные путем метафорического переноса, в современном русском политическом дискурсе, (w:) „Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet” (Human being. Consciousness. Communication. Internet. Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет), Red. nauk. prof. Tatiana Soldatjenkova, prof. Ludmiła Szypielewicz, Leuven-Warszawa 2014 (Department of Slavonic and Eastern European Studies of the University of Leuven, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego), s. 1978-1988.
7. Szymula R., Особенности русского политического дискурса (на примере инаугурационной речи президента Путина, 2012 г.), (w:) Acta Neophilologica, t.XVI (1), Olsztyn 2014, s. 115-125.
8. Szymula R., Сниженная лексика в современном русском политическом дискурсе, (w:) Polilog, №4, Słupsk 2014, s. 247-254.
9. Szymula R., Лингвистические особенности программной речи президента (на примере послания Федеральному Собранию), (w:) Linguodidactica, t. XVII,Białystok 2013, s. 191-207.
10. Szymula R., Место англицизмов в современном русском политическом дискурсе, (w:) «Язык – когниция – социум». Тезисы докладов Международной научной конференции, Минск (Беларусь) 12-13 ноября 2012 г., Mińsk 2012, s. 211-212.
11. Szymula R., Роль заимствованной лексики в современном русском подъязыке политики, (w:) Linguodidactica, t. XVI, Białystok 2012, s. 169-185.
12. Szymula R., Ненормированная лексика русского языка информатики и вычислительной техники (w:) Komunikacja Specjalistyczna, t. 4 „Od terminologii do leksykografii”, Warszawa 2011, s. 89-97.
13.Szymula R., Социально обусловленная оценочная коннотативная вариантность терминов (на примере русской общественно-политической терминологии) (w:) Studia wschodniosłowiańskie, t. 10, Białystok 2010, s. 221-228.
- łączna liczba publikacji: 61 (3 monografie, 1 słownik, 5 podręczników, 51 artykułów, 1 recenzja)
- pełnione funkcje: prodziekan ds. studenckich (od 1.09.2016), zastępca dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (od 1.10.2008 do 30.09.2016), p.o. kierownika Zakładu Lingwodydaktyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (od 1.10.2010)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego