Studia Wschodniosłowiańskie - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Publikacje > Czasopisma
Studia Wschodniosłowiańskie

Rocznik naukowo-teoretyczny poświęcony badaniom nad literaturą i językami narodów  wschodniosłowiańskich w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Zamieszcza artykuły w języku polskim, językach wschodniosłowiańskich oraz w innych językach europejskich. Zawiera dział recenzji (publikacji krajowych i zagranicznych) i sprawozdań z sesji oraz konferencji naukowych.
Od 2009 r znajduje się na liście czasopism punktowanych – 10 pkt.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego