Rygorowicz-Kuźma Anna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Rygorowicz-Kuźma Anna, dr

Telefon:
745 74 99
Email:
anna.rygorowicz-kuzma@uwb.edu.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Historycznego
Pokój:
72
Dyżury:
Środa 11.30-13.00

magisterium  - 1998 r. UwB,  doktorat – 2008 r. UwB

Zajęcia dydaktyczne: Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej, Praktyczna nauka  języka rosyjskiego,  Laboratorium językowe

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo historyczne i współczesne, leksykografia, leksyka religijna (w języku rosyjskim i polskim)


Wybrane artykuły:

- Wybrany typ nazwisk mieszkańców Rososzy w XVII wieku, [w:] Onomastica, R. XLIV, Kraków 1999, s. 103–107.

- Конфессиональная лексика в польских текстах журнала „Православное обозрение”, [w:] Кирилл и Мефодий: Духовное наследие: Материалы Международной научной конференции, Калининград 2001, s. 80–87.
- Rosjanie wobec innych narodowości w świetle leksyki rosyjskiej końca XX wieku, [w:] Język i kultura mniejszości narodowych w dobie globalizacji, Studia Slawistyczne, t. 6, Białystok 2005, s. 195–205.

- Конфессиональная лексика в толковых словарях русского языка конца XX века, [w:]  Русистика и современность. Языкознание 4, Rzeszów 2006, s. 50–59.

- Parę uwag o wartościowaniu leksyki religijnej we współczesnych słownikach języka rosyjskiego, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6, Opis. Konfrontacja. Przekład, Wrocław 2008, s. 393–402.

- Godność własna czy egoizm? O leksemach самолюбие  i  себялюбие w opisowych słownikach języka rosyjskiego, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, t. 8, Białystok 2008, s. 161–166.

- Losy greckiego zapożyczenia filantropia w języku rosyjskim, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich. Tom II. Historia, język, kultura, Białystok 2010, s. 275–281.

- Terminologia prawosławna w języku polskim (na przykładzie nazw osób duchownych), [w:] Acta Polono-Ruthenica XVI, Olsztyn 2011, s. 403–413.

- Nazwy nabożeństw prawosławnych w języku polskim, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 13, Białystok 2013, s. 117–125.

- Współczesna terminologia prawosławna w języku polskim. Zapożyczenia greckie, [w:] Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica, Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, культуралогiя, ред.  Г.Г.Мезенка, Вiцебск 2013, s. 56–58.

- Terminologia prawosławna w rosyjsko-polskich słownikach ogólnych, Acta Polono-Ruthenica XIX, Olsztyn 2014, s. 261–271.
- Terminologia prawosławna w rosyjsko-polskich słownikach specjalistycznych, Studia Wschodniosłowiańskie XV, Białystok 2015, s. 405–414.
- Pascha – nazwa święta żydów i chrześcijan, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III., t. II, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016, s. 335-346.
- Великдень czy Wielkanoc? O słowiańskich nazwach święta Zmartwychwstania Pańskiego, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom XVII, Białystok 2017, s.  281-291.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego