Rygorowicz-Kuźma Anna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Rygorowicz-Kuźma Anna, dr

Telefon:
745 74 99
Email:
rusanka74@wp.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Historycznego
Pokój:
72
Dyżury:
Środa 11.30-13.00

-    magisterium  - 1998 r. UwB,  doktorat – 2008 r. UwB
-    prowadzi ćwiczenia z historii języka rosyjskiego, praktycznej nauki języka rosyjskiego (laboratorium językowe)
-    zainteresowania badawcze: językoznawstwo historyczne i współczesne, leksykografia, leksyka religijna (w języku rosyjskim i polskim)
Wybrane artykuły:
- Wybrany typ nazwisk mieszkańców Rososzy w XVII wieku, [w:] Onomastica, R. XLIV, Kraków 1999, s. 103-107.
- Конфессиональная лексика в польских текстах журнала „Православное обозрение”, [w:] Кирилл и Мефодий: Духовное наследие: Материалы Международной научной конференции, Калининград 2001, s. 80-87.
- Rosjanie wobec innych narodowości w świetle leksyki rosyjskiej końca XX wieku, [w:] Język i kultura mniejszości narodowych w dobie globalizacji, Studia Slawistyczne, t. 6, Białystok 2005, s. 195 – 205.
- Конфессиональная лексика в толковых словарях русского языка конца XX века, [w:]  Русистика и современность. Языкознание 4, Rzeszów 2006, s. 50-59.
- Parę uwag o wartościowaniu leksyki religijnej we współczesnych słownikach języka rosyjskiego, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6, Opis. Konfrontacja. Przekład, Wrocław 2008, s. 393-402.
- Godność własna czy egoizm? O leksemach самолюбие  i  себялюбие w opisowych słownikach języka rosyjskiego, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, t. 8, Białystok 2008, s. 161-166.
- Losy greckiego zapożyczenia filantropia w języku rosyjskim, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich. Tom II. Historia, język, kultura, Białystok 2010, s. 275-281.
- Terminologia prawosławna w języku polskim (na przykładzie nazw osób duchownych), [w:] Acta Polono-Ruthenica XVI, Olsztyn 2011, s. 403-413.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego