Romanik Anna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Romanik Anna, dr

Telefon:
745 7500
Email:
aniaromanik8@wp.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
Pokój:
66
Dyżury:
Poniedziałek 9.45-11.15

Magisterium – 2001 r. UwB, doktorat – 2011 r. UwB
Zajęcia dydaktyczne: gramatyka opisowa języka rosyjskiego (składnia), praktyczna nauka języka rosyjskiego.
Zainteresowania badawcze: leksykologia współczesnego języka rosyjskiego
Publikacje:
- monografia:
Sposoby nominacji przedmiotów odzieży we współczesnym języku rosyjskim, Białystok 2012.
- wybrane artykuły:
К вопросу использования художественных произведений в процессе обучения русскому языку, (w:) Русистика и современность, Глоттодидактика, ч. 4, Rzeszów 2006, s. 236 – 144; Названия одежды, мотивированные собственными именами, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 7, Białystok 2007, s. 343 – 349; Kompozyty w systemie słowotwórczym rosyjskich nazw odzieży, (w:) Studia Slawistyczne. Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, Białystok 2008, str. 121 – 128; Rola anglicyzmów w kształtowaniu leksyki odzieżowej i ich adaptacja w systemie języka rosyjskiego, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 8, Białystok 2008, s. 167 – 176; Uniwerbizacja w systemie słowotwórczym rosyjskich nazw ubiorów, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 9, Białystok 2009, s.177-183; Neosemantyzacja (derywacja semantyczna) jako źródło nominacji w języku rosyjskim (na materiale nazw ubiorów), „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 10, Białystok 2010, s. 183-190; Rola rozszerzenia i zwężenia znaczeń w kształtowaniu leksyki odzieżowej we współczesnym języku rosyjskim, (w:) Teoretyczne i lingwistyczne rozważania nad językiem i tłumaczeniem, Warszawa 2010, s. 227-235; Anglicyzmy w rosyjskich czasopismach kobiecych, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 12, Białystok 2012, s. 295-304.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego