Pogranicza 2017 - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe
Białystok – Supraśl, 16-17 października 2017 r.

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego (Uniwersytet w Białymstoku)
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego  
(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały)

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe
Białystok – Supraśl, 16-17 października 2017 r.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących specyfiki pogranicza w kontekście multikulturowości, która wyrażana jest na poziomie języka, literatury oraz kultury. Zapraszamy także do dyskusji wychodzącej poza ramy głównego nurtu przedsięwzięcia na temat rozwoju języków i literatur słowiańskich w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.
Języki robocze konferencji: polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, angielski.
Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 października 2017 roku w hotelu  „Supraśl” (15 km od Białegostoku, adres: Supraśl, ul. Białostocka 19).
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w konferencji drogą mailową do 30 kwietnia 2017 roku na adres pogranicza2017@gmail.com na dołączonym formularzu zgłoszenia. Kwalifikacja referatów będzie dokonywana w oparciu o nadesłane abstrakty.
Koszty związane z udziałem w konferencji pokrywa opłata konferencyjna w wysokości 400 zł. W ramach tej kwoty oferujemy pokrycie kosztów obiadów i uroczystej kolacji, a także publikację referatu w roczniku „Studia Wschodniosłowiańskie” (10 punktów) oraz materiały konferencyjne. Koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy konferencji lub ich uczelnie macierzyste.
Jako miejsce zakwaterowania proponujemy Państwu hotele w Supraślu: Hotel Supraśl (miejsce obrad) – ul. Białostocka 19, Borowinowy Zdrój Hotel Wellness Spa &  Conference – ul. Zielona 3, Hotel Knieja Spa & Wellness – Al. Niepodległości 6, Pokoje Gościnne Domu Pielgrzyma – ul. Klasztorna 1. W sprawie rezerwacji miejsc noclegowych należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym hotelem.
Informacje o rachunku, na który należy dokonać opłaty, o terminie wpłat, a także szczegółowym programie konferencji i zasadach publikacji zostaną przesłane w dalszej korespondencji wraz z zawiadomieniem o akceptacji referatu.

Z wyrazami szacunku,
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz – przewodnicząca
dr Inna Lisowska (Uniwersytet w Grodnie)
dr Elżbieta Bogdanowicz – sekretarz
dr Walentyna Mieszkowska – sekretarz


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego