Studenckie Koło Onomastyczne - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Studenci

STUDENCKIE KOŁO ONOMASTYCZNE

Studenckie Koło Onomastyczne zostało powołane w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej w styczniu 2018 r. Członkami Koła są studenci II stopnia studiów, głównie magistranci prof. dr hab. Leonardy Dacewicz, która jednocześnie pełni funkcję opiekuna naukowego Koła. Drugim opiekunem jest dr Jolanta Chomko. Funkcję przewodniczącej Koła pełni Aleksandra Kierznowska, sekretarza – Lina Kalinowska.
Tematyka badawcza: Dziedzictwo kulturowe Podlasia – księgi metrykalne kościoła rzymskokatolickiego dekanatu białostockiego w II połowie XIX wieku.
Przedmiotem badań jest bogaty zespół (ponad 60 opasłych tomów) ksiąg metrykalnych znajdujący się w Archidiecezjalnym Archiwum w Białymstoku. Księgi pochodzą z okresu zaboru rosyjskiego i dlatego są sporządzone w języku rosyjskim, co stanowi dodatkową trudność badawczą. Nie stanowiły dotąd przedmiotu szerszego zainteresowania, pomimo że zawierają wiele interesujących informacji na temat historii i kultury nazewniczej ówczesnego społeczeństwa.
Członkowie Koła swą działalność rozpoczęli od wizyty w Archiwum Metrycznym, którego długoletnim kierownikiem jest ks. Ryszard Winkiewicz. Zapoznali się z zespołem ksiąg metrykalnych, które będą stanowić przedmiot badań i sposobami ekscerpcji materiału archiwalnego.
15.03. 2018 r. Koło zorganizowało na Wydziale Filologicznym otwarte seminarium naukowe, poświęcone prezentacji nazwanego zespołu archiwalnego pod kątem jego wartości i przydatności do różnego typu badań, przede wszystkim  historyczno-społeczno-kulturowych i onomastycznych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego