Mordań Michał - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Mordań Michał, mgr

Telefon:
745 74 59
Email:
michal1437@gmail.com
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
53
Dyżury:
poniedziałek 9.45 – 11.15

- stopień/tytuł/nazwisko: mgr Michał Mordań
- daty uzyskania stopni: magisterium 2010 r.
- prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka rosyjskiego (II i III rok studiów I stopnia - poziom podstawowy i zaawansowany)
- zainteresowania badawcze: zjawiska językowe na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w kontekście zróżnicowania kulturowego, etnicznego i wyznaniowego, kultura Podlasia.
- publikacje:
1. Współczesne typy nazw ulic Bielska Podlaskiego, (w:) Studia Wschodniosłowiańskie, pod red. L. Dacewicz, t. 10, Białystok 2010, s. 293-304, 6 pkt.
2. Współczesne nazwiska mieszkańców Białostocczyzny pochodzenia wschodniosłowiańskiego, (w:) Studia Wschodniosłowiańskie, pod red. L. Dacewicz, t. 11, Białystok 2011, s. 219-237, 6 pkt.
3. Произведения русских композиторов на Международном фестивале церковной музыки в Польше, «Музыка и время», Москва 2012, № 9, с. 55-56.
4. Charakterystyka najnowszego imiennictwa mieszkańców Bielska Podlaskiego w kontekście różnic wyznaniowych, (w:) Białostockie Archiwum Językowe, pod red. B. Nowowiejskiego, Białystok 2012, s. 143-164, 5 pkt.
5. Вариантность имен собственных и их грамматические особенности (на материале метрических записей Св.-Михайловского прихода в г. Бельск Подляшский), (w:) Linguodidactica, pod red. R. Szymuli, Białystok 2012, s. 117-135, 3 pkt.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego