Michaluk Maryna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Michaluk Maryna, dr

Telefon:
745 74 59
Email:
msiemieniuk@wp.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
53
Dyżury:
Piątek 8.45-9.30, 13.15-14.00

Data uzyskania stopnia magistra – 2003 rok, doktora - 2016 rok

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego (I rok studiów II stopnia), Podstawy ekonomii, Korespondencja handlowa, Komunikacja w biznesie.

Zainteresowania badawcze: współczesny język rosyjskiej polityki i prasy i zachodzące w nim procesy językowe, język rosyjski w sferze biznesu

Wybrane publikacje:
Podręczniki
Karolczuk M., Michaluk M., Szymula R., С экономической лексикой запанибрата, Białystok 2011.
Karolczuk M., Michaluk M., Szymula R., Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2011.
Artykuły
Zmiany w obrębie leksyki społeczno-politycznej współczesnego języka rosyjskiego – zjawisko dearchaizacji, [w:] Acta Polono-Ruthenica, Olsztyn 2013.
Język polityki – próba jednoznacznej klasyfikacji, „Linguodidactica”, XVI, Białystok 2012, s. 109-116.
О некоторых аспектах языка современной российской прессы (на основе материалов из журнала Русская речь с 2007 по 2009), „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 11,
Białystok 2010, s. 155-165.
Media rosyjskie a język manipulacji politycznej w postsowieckiej Rosji, w: Studia slawistyczne 7, Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, Białystok 2008, s. 308-323 (współautor).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego