Michaluk Maryna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Michaluk Maryna, dr

Telefon:
745 74 59
Email:
msiemieniuk@wp.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
53A
Dyżury:
wtorek 10:30-11:30 czwartek 9:00-9:30

Data uzyskania stopnia magistra – 2003 rok, doktora - 2016 rok

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego (I rok studiów II stopnia), Podstawy ekonomii, Korespondencja handlowa, Komunikacja w biznesie.

Zainteresowania badawcze: współczesny język rosyjskiej polityki i prasy i zachodzące w nim procesy językowe, język rosyjski w sferze biznesu

Wybrane publikacje:
Podręczniki
Karolczuk M., Michaluk M., Szymula R., С экономической лексикой запанибрата, Białystok 2011.
Karolczuk M., Michaluk M., Szymula R., Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2011.
Artykuły
Zmiany w obrębie leksyki społeczno-politycznej współczesnego języka rosyjskiego – zjawisko dearchaizacji, [w:] Acta Polono-Ruthenica, Olsztyn 2013.
Język polityki – próba jednoznacznej klasyfikacji, „Linguodidactica”, XVI, Białystok 2012, s. 109-116.
О некоторых аспектах языка современной российской прессы (на основе материалов из журнала Русская речь с 2007 по 2009), „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 11,
Białystok 2010, s. 155-165.
Media rosyjskie a język manipulacji politycznej w postsowieckiej Rosji, w: Studia slawistyczne 7, Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, Białystok 2008, s. 308-323 (współautor).
Monografia:
Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiego, Białystok 2016.
Artykuły:
Wyrazić krótko i zwięźle – miejsce skrótowców w rosyjskiej leksyce politycznej, [w:] Русский язык в интеркультурном пространстве, pod red. Z. Czapigi, A. Stasienko, Rzeszów 2016, s. 70 – 79.
Tematyczna i słowotwórcza analiza grupy leksykalnej "polityka zewnętrzna", [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 15, Białystok 2015, s. 359 – 374.
Zmiany w obrębie leksyki społeczno-politycznej współczesnego języka rosyjskiego – zapożyczenia, [w:] Polilog. Studia neofilologiczne, nr 5, Słupsk 2015, s. 257 – 266.
Zmiany w leksyce społeczno-politycznej współczesnego języka rosyjskiego – zjawisko dearchaizacji, [w:] Acta Polono-Ruthenica, tom XIX, pod red. W. Piłata, Olsztyn 2014, s. 231 – 242.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego