Matuszewski Roman - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Matuszewski Roman, dr

Telefon:
745 75 10
Email:
romat@lasek.waw.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
52
Dyżury:
Wtorek 13:30-15:00

-    data uzyskania stopnia doktora: 2000 (Shinshu University, Nagano, Japonia),
-    prowadzone przedmioty: logika, elementy lingwistyki komputerowej, technologie informacyjne, metodologia badań w naukach społecznych,
-    zainteresowania badawcze: tłumaczenie maszynowe, controlled natural language, komputerowe nauczanie logiki,
-    przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Association of Mizar Users (elected member of Board of Direction), chair of the Mizar Prize for Young Researchers, od 2009. Członek Association for Automated Reasoning, od 1994,
-    funkcje: naczelny redaktor czasopisma „Formalized Mathematics (a computer assisted approach)”,   http://www.degruyter.com/view/j/forma
-    odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi za działalność naukową, w 2004 r,
-    publikacje (wybrane):
1. "An algorithm for clustering in metric spaces", Papers of Warsaw  University in Bialystok, 1977, with Andrzej Trybulec.
2. "On automatic translation of texts from Mizar QC into Polish", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Vol IV, Bialystok, 1984.
3. "Mizar MSE - a computer aided course for elementary logic of  quantifiers", Proceedings of International Congress of Mathematicians, ICM 94, Zurich, 1994.
4. "Mathematical Proof-Checked Journal Automatically translated into English", Prceedings of Conference 'Language and Technology', European Union, Poznan, 1995.
5. "Subsequences of Standard Special Circular Sequences in E(2,T)", Formalized Mathematics, Vol.6, Nr.3, 1997, with Yatsuka Nakamura.
6. "Projections in n-Dimensional Euclidean Space to Each Coordinates", Formalized Mathematics, Vol.6, Nr.4, 1997, with Yatsuka Nakamura.
7. "Reconstructions of Special Sequences", Formalized Mathematics, Vol.6, Nr.2, 1997, with Yatsuka Nakamura.
8. "Journal of Formalized Mathematics - a collection of mechanically checked articles", Proceedings of International Congress of  Mathematicians, ICM 98, Berlin, 1998.
9. "Mizar texts automatically translated into English", Proceedings of the Conference 'Systems for integrated computation and deduction', position paper, CADE 99, Trento, 1999.
10. "Automatic Translation of Machine-Checked Mathematical Texts into English", Proceedings of the 11-th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Cracow, 1999.
11. "Lower Tolerance. Preliminaries to Wroclaw Taxonomy", Formalized Mathematics,      Vol.9, Nr.3, 2001, with Mariusz Giero.
12. "Mizar: the first 30 years", Mechanized Mathematics and Its Applications, Vol.4, Nr.1, 2005, pp.3-24, with Piotr Rudnicki.
13. "Computer Checked Mathematical Texts Presented in Natural Language", International Congress of Mathematicians, ICM 2006, Madrid, pp.131-132.
14. "On computer-assisted approach to formalized reasoning", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (kat A KBN), Vol. 9(22), pp.61-71, Bialystok, 2006.
15. "Some Special Sequences of Points on a Plane", Special Issue: Jordan Curve Theorem, Mechanized Mathematics and Its Applications, Vol.6, Nr.1, 2007, pp.55-62., Nagano, with Mariusz Giero.
16. "Taxonomical classification of hematopoietic CD34+ cell subsets from diverse origin", `Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Vol. 21(34), pp.25-33, Białystok, 2010, with Hanna Sovalat.
17. "On some algorithm of Wroclaw taxonomy", XIV Quantitative methods in economics,  p.54, 2013, SGGW Warsaw.
18. "Mizar: State-of-the-art and Beyond", Inteligent Computer Mathematics, Springer LNCS,   Vol.9150, pp.261-279, 2015, doi: 10.1007/978-3-319-20615-8_17, with G.Bancerek, Cz.Bylinski, A.Grabowski, A.Kornilowicz, A.Naumowicz, K.Pak, J.Urban.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego