Maksimowicz Eugenia - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Maksimowicz Eugenia, dr

Telefon:
745 74 59
Email:
maximovitch@interia.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
53
Dyżury:
Środa 11.30-13.00

Data uzyskania stopnia doktora: 2006
Praca doktorska pod tytułem: Aktualizacja leksyki rosyjskiej na materiale słownikowym końca XX wieku
Prowadzone przedmioty: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Zainteresowania badawcze:
Stan współczesnego języka rosyjskiego, zachodzące w nim zmiany związane z czynnikami pozalingwistycznymi. Frazeologia. Aktualizacja leksyki religijnej we współczesnym języku rosyjskim. Dyskurs religijny w rosyjskich mediach.
Podręczniki:
Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów-filologów – I rok studiów), TRANS HUMANA, Białystok 2006.
Wybrane artykuły:
1. Актуализация лексики как языковое явление. Актуализированная лексика русского языка новейшего периода и ее основные разряды, w: STUDIA RUSYCYSTYCZNE AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ t.15, Kielce 2005, s.85-92.
2. Актуализация новой лексики русского языка иноязычного происхождения – семантические изменения, w: STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE t.10, Białystok 2010, s.141-154.
3. Библеизмывсовременнойроссийскойпублицистике w: ACTA POLONO-RUTHENICA t.XVII, Olsztyn 2012, s.167-179.
4. Религиозная  лексика на страницах российских СМИ и проблемы культуры речи w: BIAŁOSTOCKIE ARCHIWUM JĘZYKOWE t.X, Białystok 2012, s.133-142.
5. Фразеологические единицы библейского происхождения в речи православных носителей русского языкa w: ACTA NEOPHILOLOGICA, Olsztyn 2013r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego