Linguodidactica - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Publikacje > Czasopisma
Linguodidactica


Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku "Linguodidactica" dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z metodyką języków obcych oraz z wybranymi problemami językoznawczymi. Są to zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny. Odzwierciedlają one najnowsze tendencje w lingwistycznym paradygmacie XXI wieku oraz interdyscyplinarną interpretację problematyki metodycznej.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego