Konferencje - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Archiwum
Konferencje - Aktualności
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej i Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Katedrą Filologii Rosyjskiej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały mają zaszczyt zaprosić Państwa na IV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu:
„W kręgu problemów antropologii literatury”,
która odbędzie się w dwóch etapach w dniach 21-25 września 2018 r.: 21-23 września w Grodnie, a 24-25 września w Białymstoku.
Kolegium organizacyjne konferencji zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, poświęconej 60-leciu Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” (1958 – 2018) , która  odbędzie się 24 – 26 maja 2018 roku w Białymstoku.
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na  Международная научная конференция "МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ И ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРАХ", 17-18 ноября 2017 года, г. Белосток (ПОЛЬША).
Mezdunarodna naucna konferencija "MUSLIMANSKI ISTOK U ISTOCNOSLOVENSKOJ I JUZNOSLOVENSKOJ KNJIZEVNOSTI", 17. i 18 novembra 2017, Bialistok (Polska).
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego (Uniwersytet w Białymstoku)
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego  
(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały)

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe Białystok – Supraśl, 16-17 października 2017 r.
Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej i Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na  Międzynarodową Konferencję Naukową TOPOS DOMU W LITERATURACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 r. w Białymstoku.Katedra Językoznawstwa Historycznego Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w Białymstoku
zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 14–15 września 2017 r.


Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową ESTETYCZNE MODELE LITERATURY ROSYJSKIEJ II:  ESTETYKA I ŚWIATOPOGLĄD, która odbędzie się 2-3 grudnia 2016 r. w Białymstoku. 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały zaprasza do uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu W KRĘGU PROBLEMÓW ANTROPOLOGII LITERATURY, która odbędzie się w dwóch etapach w dniach 19-23 września 2016 r.: 19-21 września w Grodnie, a 22-23 września w Białymstoku. Mogą Państwo wziąć udział w jednym z etapów konferencji (1 referat i 1 publikacja) lub w dwóch etapach (2 odrębne referaty i 2 publikacje). Temat konferencji w Białymstoku: ANTROPOLOGIA PRZYSZŁOŚCI. LITERACKIE OBRAZY FUTUROLOGICZNE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW.
 
Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej i Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na  Międzynarodową Konferencję Naukową TOPOS DOMU W LITERATURACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r. w Białymstoku.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego