Karolczuk Marzanna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Karolczuk Marzanna, dr

Telefon:
745 74 59
Email:
karolczuk.m@poczta.onet.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
53
Dyżury:
Środa 16.30-18.00

Data uzyskanie stopnia doktora: 2004

Prowadzone przedmioty: metodyka nauczania języków obcych, wiedza o akwizycji i nauce języków, współczesne koncepcje kształcenia językowego

Zainteresowania badawcze: nauczanie drugiego języka obcego, kształcenie nauczycieli języków obcych, komunikacja międzykulturowa

Wybrane publikacje:
Podręczniki:
1. Karolczuk M., Szymula R. Общайтесь по-русски!, Białystok 2007, s. 334. 3.
2. Karolczuk M., Michaluk M., Szymula R., Мы в межкультурном деловом общении, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012.  
Artykuły:
1. Karolczuk M., O wybranych aspektach determinujących nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego (drugiego obcego) – wnioski z badań, w: Neofilolog, Nr 35: Badanie glottodydaktyczne w praktyce, pod red. K. Karpińskiej-Szaj. Poznań 2010, s. 185-194.
2. Karolczuk M. Twórczy nauczyciel języka obcego w wyobrażeniach studentów kierunków filologicznych, w: Nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pod red. J. Karbowniczek, D. Ficek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2010, s. 252-263.
3. Karolczuk M. Из опыта использования проектов на уроках иностранных языков в российских школах (w:) Linguodidactica, t. XV, Białystok 2011, s. 75-88.
4. Karolczuk M., К проблеме создания учебных материалов для обучения русскому языку как второму иностранному, (w:)  Язык и межкультурные коммуникации, Минск-Вильнюс 2011, с. 195-197.
5. Karolczuk M., Student teaching internships in Russian language classes in an elementary school. Research conclusions, (w:) Acta Neophilologica 15, Olsztyn 2013.
Recenzje:
1. Karolczuk M., recenzja książki:  W. Wilczyńska i A. Michońska-Stadnik: Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Avalon 2010, 295 s. (w:) Przegląd Rusycystyczny 3(139)2012, s. 129-136.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego