Jakimiuk-Sawczyńska Walentyna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Jakimiuk-Sawczyńska Walentyna, dr hab.

Telefon:
745 75 01
Email:
w.jakimiuksawczynska@interia.pl
Zakład:
Katedra Rosyjskiej Literaturu Dawnej
Pokój:
65
Dyżury:
Urlop zdrowotny

dr hab. Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska,   prof. UwB
- daty uzyskania stopni: mgr – 1984, dr – 1994; hab. 2005.
- prowadzone przedmioty: Historia literatury rosyjskiej –ćwiczenia i wykład, Metodologia badań literackich – wykład i ćwiczenia, Seminarium magisterskie i licencjackie, Wykład monograficzny.
- zainteresowania badawcze: literatura rosyjska XIX w. i XX w., czysta sztuka, twórczość rosyjskich   poetów „pierwszej fali”, feminizm.
- przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: -
- publikacje – w druku.
- książki – dwie: „Malarski charakter percepcji świata w liryce Fiodora Tiutczewa”,   „Liryka Konstantego Fofanowa w kontekście sztuki czystej”.
- wybrane artykuły (maksimum 10):  Barwy achromatyczne a katastroficzność w liryce Fiodora Tiutczewa  (w:)„Przegląd Rusycystyczny”1989 /XII; Funkcja czerwieni w liryce Fiodora Tiutczewa , (w:) „Przegląd Rusycystyczny” 1994/ z. 3-4; Satyra w „Iskrze”, (w:) „Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich IV”, 2000r.; Puszkin a osobowość literacka Konstantego Fofanowa, (w:)  Studia Rosika XI, 2000 r.; Motywy polskie w twórczości Fiodora Tiutczewa, (w:) Studia Wschodniosłowiańskie, t. II,  2002; Impresje muzyczne w liryce Konstantego Fofanowa, (w:) Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, 2003r.; Przyroda w kontekście pór roku, (w;) Edukacja dla przyszłości, t. V, 2008 r.; Impresjonistyczny charakter percepcji zorzy wieczornej w liryce Konstantego Fofanowa (w:) Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich , t. XI,  2011; Petersburg w liryce Konstantego Fofanowa, (w:) Studia Wschodniosłowiańskie t. XII, 2012; Fakty i mity. Konstanty Fofanow w świetle dzienników, listów i wspomnień jego współczesnych, (w:) „Przegląd Rusycystyczny”2013, nr 3.;  
- łączna liczba publikacji: 50.
- pełnione funkcje: od 2010 r. p.o. kierownika  w Katedrze Rosyjskiej Literatury Dawnej.
- odznaczenia: brak.  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego