Grabowska Katarzyna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Grabowska Katarzyna, mgr

Telefon:
745 74 99
Email:
kaska_smoktunowicz@gazeta.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Historycznego
Pokój:
72
Dyżury:
Poniedziałek 14.50-16.20


1. data uzyskania stopnia magistra – 2008 r.

2. Prowadzone przedmioty:
Praktyczna nauka języka rosyjskiego (w grupach zaawansowanych i od podstaw)
Język SCS

Opieka nad praktykami zawodowymi


3. Zainteresowania badawcze:
Historia języków wschodniosłowiańskich, latopisarstwo WKL

4. Publikacje:

 
Publikacje:
 
1. Из наблюдений над фонетическими особенностями «Супрасльской летописи», [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie”, T. 8., Białystok 2008, s. 221-236.
 
2. Latopisy białorusko-litewskie: geneza, redakcje, język, [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie”, T. 9., Białystok 2009, s. 203-216.
 
3. Roczny cykl świąt liturgicznych jako jeden ze sposobów wyznaczania dat w „Kronice Supraskiej”, [w:] „Prace Językoznawcze”, Zeszyt XIII., Olsztyn 2011, s. 215-225.
 
4. Unifikacja form czasu przeszłego w języku staroruskim na przykładzie „Kroniki Supraskiej”, [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie”, T. 11., Białystok 2011, s. 259-267.
 
5. Użycie form praesens historicum w wybranych latopisach białorusko-litewskich, [w:] „Prace Językoznawcze”, Zeszyt XIV., Olsztyn 2012, s. 91-97.
 
6. Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w „Kronice Supraskiej”, [w:] „Linguodidactica”, Tom XVII, Białystok 2013, s. 57-67.
 
7. Особенности склонения прилагательных мужского и среднего родов в „Супрасльской летописи”, [w:] „Linguodidactica”, Tom XVIII, Białystok 2014, s. 51 – 62.
 
8. Polonizmy leksykalne w wybranych latopisach białorusko-litewskich, [w:] „Acta Neophilologica”, Tom XVI (2), Olsztyn 2014, s. 25 – 35.
 
9. Formy fleksyjne rzeczowników ŏ-tematowych w „Kronice Supraskiej”, [w:] „Linguodidactica”, Tom XIX, Białystok 2015, s. 51 – 62.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego