Dziedzic Joanna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Dziedzic Joanna, dr

Telefon:
745 75 01
Email:
jdziedz@wp.pl
Zakład:
Katedra Rosyjskiej Literaturu Dawnej
Pokój:
65
Dyżury:
Czwartek 8.30-9.15, 13.15-15.00stopnie naukowe
1999 magister (UwB)
2010 – doktor (UwB)

prowadzone zajęcia dydaktyczne
historia literatury rosyjskiej, wstęp do literaturoznawstwa, teoria literatury, seminarium licencjackie

zainteresowania badawcze
literatura i filozofia rosyjska XIX wieku, poezja epoki popuszkinowskiej i nurt „poezji czystej” w kontekście literatury światowej

prace w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych
członek komitetu redakcyjnego Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”

wybrane publikacje
artykuły
 • Echa toposu „theatrum mundi” w twórczości Fiodora Tiutczewa , [w:] Literatury Wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, red. H. Twaranowicz, Białystok 2010, s. 241–254.
 • Afanasij Fet w krytyce zachodniej, „Acta Polono-Ruthenica”, t. 17, Olsztyn 2012, s. 19–26.
 • Portret Anny Fiodorowny Tiutczewej w świetle jej memuarystyki, [w:] Kobiety w literaturze i
   
  społeczeństwie , red. W. Jakimiuk-Sawczyńska, Białystok 2012, s. 25–34.
 • Echa Roku Czesława Miłosza w Rosji, [w:] Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012, s. 239–248.
 • Poeta i polityk o kondycji człowieka (antropologiczna historiozofia Fiodora Tiutczewa), [w:] Антропология литературы : методологические аспекты проблемы. Сборник научных статей в 3 частях , ч. 2, Гродно 2013, s. 37–44.
 • Senilia Fiodora Tiutczewa, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria II. Zapisy i odczytania, red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 221–234.
 • Польша в творческом наследии Федора Тютчева, [w:] Актуальные вопросы изучения духовной культуры контексте диалога цивилизаций Россия–Запад–Восток, Москва–Ярославль 2014, s. 149–153.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego