Czurak Joanna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Czurak Joanna, mgr

Telefon:
745 74 59
Email:
joanna.nikolajuk@wp.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
53
Dyżury:
urlop macierzyński

mgr Joanna Czurak
16.05.2007 – uzyskanie stopnia magistra pod kierunkiem naukowym  prof. dr hab. Wandy Supy. (tytuł pracy magisterskiej – Motywy sakralne w powieści „Doktor Żywago”       B. Pasternaka)
2008-2012 - Niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Filologicznym  Uniwersytetu w Białymstoku; tytuł rozprawy doktorskiej – Rosyjska powieść autobiograficzna XIX-XX wieku. Opiekun naukowy - prof. dr hab. Wanda Supa.
05.08.2012 – 18.08.2012 - Wyjazd na kwerendę do St. Petersburga w ramach badań młodych naukowców. Tytuł projektu badawczego w ramach BMN: Rosyjska powieść autobiograficzna przełomu XIX-XX wieku.

Lektor języka rosyjskiego  -  Zakład Lingwodydaktyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB (praktyczna nauka języka rosyjskiego – I rok – grupy początkujące oraz grupy zaawansowane, praktyczna nauka języka rosyjskiego - II rok II stopnia)
Zainteresowania badawcze - Literatura rosyjska przełomu XIX-XX wiek
Publikacje
1.    Несколькоо слов по поводу возникновения Воспоминании Анны Достоевской о Ф.М Достоевском, Edukacja obcojęzyczna dla przyszłości, pod red. A. Stelmaszuk,  Bialystok 2008, str. 297-303. (Wydawnictwo Uniwesytetu Medycznego w Białymstoku), publikacja w język rosyjskim.
2.    Życie rodzinne Dostojewskich na podstawie pamiętników A. G. Dostojewskich, Studia Wschodnioslowiańskie, tom 9, pod red. W. Supy, Białystok 2009, str. 248-264, (6 pkt) publikacja w języku polskim.
3.    Postmodernistyczna modyfikacja autobiografizmu w powieści Wiktora Jerofiejewa Dobry Stalin, Studia Wschodniosłowiańskie, tom 11, pod red. W. Supy, Białystok 2011, str. 29-41 (6 pkt), publikacja w języku polskim.
4.    Sen jako przejaw podświadomości w autobiograficznej powieści A. Biełego Kocio Letajew. Studia Wschodniosłowiańskie, tom 12, pod red. W. Supy, Białystok 2012, str. 20-22. (6 pkt), publikacja w języku polskim.
5.    Sprawozdanie z przebiegu konferencji: W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej) organizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB i Grodzieński Uniwersytet im. Janki Kupały; Studia Wschodniosłowiańskie, tom 12, pod red. W. Supy, Białystok 2012, str. 384-387 (6 pkt), publikacja w języku polskim.
6.    Do druku złożony został referat pt:  Fakty biograficzne w kontekście antropozofii w powieści A. Biełego Kocio Letajew, wygłoszony na Konferencji w Grodnie: W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej) organizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB i Grodzieński Uniwersytet im. Janki Kupały (17-19.09.2012). Zostanie on opublikowany w Zbiorku pokonferencyjnym.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego