bsl-2018 - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Каtedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku
Каtedra Badań Filologicznych <Wschód–Zachód>
Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”
Biblioteka Naukowa Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały

zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, poświęconej 60-leciu Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” (1958 – 2018) pt.


LITERATURA BIAŁORUSKA W POLSCE – WCZORAJ I DZIŚ,

która się odbędzie 24 – 26 maja 2018 roku w Białymstoku.


Zagadnienia badawcze konferencji:

– Literacko-estetyczne poszukiwania pisarzy białoruskich Polski;
– Estetyzacja i mitologizacja małej ojczyzny;
– Narodowy wektor twórczości „Białowieżan”;
– Polsko-białoruskie związki oraz kontakty typologiczne;
– Twórczość „Białowieżan” w kontekście białoruskiego procesu literackiego;
– Białoruska literatura Polski oraz literatura białoruskiej emigracji;
– Twórczość „Białowieżan” jako przedmiot badań literaturoznawczych.

        

Materiały konferencji będą drukowane w punktowanym czasopiśmie „Białorutenistyka Białostocka” (2018). Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2018 roku na adres e-mail: konferencja.bsl@gmail.com  lub: Katedra Filologii Białoruskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok (z dopiskiem „Literatura białoruska. Konferencja”).  Wszystkie koszty pobytu (nocleg, wyżywienie), oprócz kosztów podróży, biorą na siebie organizatorzy.
                                                                             Kolegium  organizacyjne konferencji

dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB
dr Joanna Dziedzic
dr Anna Alsztyniuk
dr Anna Sakowicz
                                                                 


>> PROGRAM KONFERENCJI

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego