Przedmiot niezwiązany z kierunkiem - Aktualności - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Przedmiot niezwiązany z kierunkiem

Opublikowany przez w dydaktyka ·
UWAGA!

Przypominamy o konieczności realizacji przez studentówstudiów pierwszego i drugiego stopnia (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad.2015/2016 oraz w latach późniejszych) przedmiotów na innych  kierunkach studiów (przedmiot niezwiązany z kierunkiem studiów za co najmniej 2 ECTS).

Studenci Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, którzy nie zrealizowali takiego przedmiotu w roku akademickim 2015/2016, mogą skorzystać w roku akademickim2016/2017 z propozycji przygotowanej przez Wydział Filologiczny(zajęcia realizowane będą na kierunkach studiów, prowadzonych przez jednostki Wydziału Filologicznego: filologia polska i  kulturoznawstwo.

Z ofertą przedmiotów, które będzie można zrealizować w roku akademickim 2016/2017 w innych jednostkach Wydziału, można zapoznać się w sekretariacie IFW. Listy zapisów  na poszczególne  przedmioty także znajdują się w sekretariacie. Przedmiot należy zrealizować do końca studiów, natomiast osoby, które zapisały się wbieżącym roku zobowiązane są go zrealizować w roku akademickim 2016/2017 wsemestrze zimowym lub letnim w zależności kiedy jest on przewidziany wprogramie studiów !! Po więcej informacji zapraszam do sekretariatu IFW.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego