Białorutenistyka Białostocka - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Publikacje > Czasopisma
Białorutenistyka Białostocka

Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią, kulturą białoruską, komparatystyką i związkami polsko-białoruskimi. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział debiutów naukowych, recenzji, sprawozdania z sesji oraz konferencji naukowych. Współpracują z „Białorutenistyką Białostocką” badacze z Polski, Białorusi, innych krajów słowiańskich i Europy Zachodniej. Pismo jest adresowane do środowisk slawistycznych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego