Baczewska-Murdzek Agnieszka - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Baczewska-Murdzek Agnieszka, dr

Telefon:
745 75 05
Email:
agbacz@wp.pl
Zakład:
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej
Pokój:
67
Dyżury:
urlop naukowy

Magisterium - 1989, Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Doktorat - 2007, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.

Dydaktyka - aktualnie: Literatura powszechna (ćw.), Historia literatury rosyjskiej XX wieku (ćw.) – przed rokiem akad.2012/13: Historia literatury rosyjskiej (ćw. i w. studia niestac.), Najnowsza literatura rosyjska (ćw.), Wstęp do literaturoznawstwa (ćw.), Laboratorium językowe (ćw.).
Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska XX i XXI wieku w kontekście literatury światowej.
Ważniejsze publikacje: Proza Władimira Nabokowa lat 20.–30. XX wieku wobec kryzysu tożsamości sztuki, [w:] „STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE”, TOM 8, ROK 2008, s. 41-52, Z pisarskiego oddalenia Władimira Nabokowa prześmiewcze spojrzenie na Rosję Radziecką, [w:] SATYRA W LITERATURACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH VII, Studia pod red. Wandy Supy, Białystok 2009, s. 150-158.  Artysta nieszczęśliwy. Tragizm osobowości twórczej w powieści Władimira Nabokowa „Obrona Łużyna”  [w:] „STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE”, TOM 11, ROK 2011, s. 7-15, 6 Absurdalny świat totalitarnego zniewolenia. Wladimira Nabokova gry z mitami i symbolami., „STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE”, TOM 12, ROK 2012, s. 7-22.
Działalność organizacyjna i społeczna: opiekun Koła Naukowego Literaturoznawców (1991), opiekun Koła Naukowego IKoNaR  (od 2008), współprac a z X LO w Białymstoku przy realizacji innowacji pedagogicznej realioznawstwo i kulturoznawstwo wschodniosłowiańskie (2010-13), juror  Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Песня в шляпе” (od 2012), juror  Regionalnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej (2013).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego