Alsztyniuk Anna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Alsztyniuk Anna, dr

Telefon:
745 75 12
Email:
pllatynka@o2.pl
Zakład:
Katedra Filologii Białoruskiej
Pokój:
62
Dyżury:
czwartek 9.45 - 11.15

daty uzyskania stopni
2007 r. – magister białorutenistyki
2008 r. – magister filologii rosyjskiej
2016 r. - doktor nauk hum.
prowadzone przedmioty
Kultura Białorusi
Kultura Białorusi – Zwyczaje i obrzędy Białorusinów
Praktyczna nauka języka białoruskiego
Literatura popularna
Lektorat języka słowiańskiego
zainteresowania badawcze
Białoruska literatura XX wieku, literatura dziecięca i młodzieżowa, kultura Białorusi.
publikacje – wybrane artykuły (maksimum 10)
Своеасаблівасць аўтабіяграфізму ў лірычнай прозе Янкі Брыля [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 8, Białystok 2008, s. 193-207.
Тэма прыроды ў лірычнай прозе Янкі Брыля [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 1, Białystok 2009, s. 139-150.
Польскія матывы ў лірычнай мініяцюры Янкі Брыля [y:] Droga ku wzajemności. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, tom X, Grodno 2009, s. 340-342.
Мастак і мастацтва слова ў лірычных нататках Янкі Брыля [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, Białystok 2009, s. 301-308.
Матыў прамінання ў лірычных мініяцюрах Янкі Брыля [w:] Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, pod red. Haliny Twaranowicz, Białystok 2010, s. 453-461.
Свет дзіцяці ў празаічных мініяцюрах Янкі Брыля [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 2, Białystok 2010, s. 93-102.
Тэма дзіцяці ў творчасці Янкі Брыля [w:] Droga ku wzajemności. Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, tom XII, pod. red. G. Hackiewicza, J. Pankou, E. Armusika, I. Papou, Grodno 2012, s. 293-296.
Праблема роднай мовы: малая проза Янкі Брыля [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 4, Białystok 2012, s. 217-225.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego